Een kunstmatige alvleesklier.. mooie toekomstmuziek zou je denken maar niets is minder waar. Online is er een ontzettend grote beweging ontstaan die met elkaar de werking van een alvleesklier hebben weten na te bootsen, dit noemt men Loopen. Loopen is een steeds groter wordend begrip binnen de diabetesgemeenschap. Het is een prachtige stap in de een goede behandeling van patiënten met insulineafhankelijke diabetes. De ontwikkeling van deze systemen is al lang gaande maar vanwege de huidige wet- en regelgeving is het niet gemakkelijk om dit op korte termijn aan patiënten aan te bieden. Er is online een hele beweging ontstaan onder de namen #WeAreNotWaiting en #DIYAPS (Do It Yourself Atrificial Pancreas System). Zij hebben de krachten en kennis gebundeld en zijn er in 2013 voor het eerst in geslaagd om insulinepompen te hacken en te integreren in een ‘loop’.
Een loop is een systeem dat zorgt voor een goede regulatie van de bloedsuikers, hier zijn echter een aantal dingen voor nodig:
Er wordt onderscheidt gemaakt in een open loop en een closed loop en hieronder staat kort uitgelegd wat deze begrippen betekenen. 
Open Loop
In deze modus geeft de software suggesties voor de diabetesbehandeling, denk hierbij aan het tijdelijk verhogen of verlagen van de basaalstand van de pomp. De app of software geeft dan een suggestie en dit dien je te bevestigen. In Open Loop modus moet zelf worden gebolust en is de software afhankelijk van jou en jij niet van de software.
Closed Loop
In deze modus neemt de software geleidelijk de behandeling van je diabetes over, dit gebeurt nadrukkelijk in stappen om de veiligheid te waarborgen van de gebruiker. Het uiteindelijke doel van een Closed Loop is eigenlijk soortgelijk met wat een gezonde alvleesklier doet. Er wordt continu glucose gemeten en op basis van de metingen maakt de software een beslissing en laat de insulinepomp insuline afgeven of hiermee stoppen.
Een flinke technische klus
Zoals eerder beschreven is er een grote online community ontstaan en de ondersteuning is dan ook enorm. Het idee is ontstaan omdat men niet meer wilde wachten op een dergelijk systeem. De risico’s en complicaties nemen namelijk ernstig toe wanneer je lange tijd (jaren) slechte bloedsuikerwaarden hebt. Dit inspireerde mensen over de hele wereld om zelf een systeem te bouwen dat kan anticiperen op stijgende en dalende bloedsuikers om zo goede streefwaarden te behalen en de diabetesbehandeling te vergemakkelijken.
Het begon met het OpenAPS project, een aantal knappe koppen wisten in 2013 een Medtronic insulinepomp te hacken en zelfs te bedienen met een zelf gemaakt systeem.
Om de communicatie te laten slagen had men een computertje nodig die kon communiceren met de pomp.Dit noemt men een RIG. De RIG communiceerde via bluetooth met een smartphone en de smartphone moest communiceren met een continu glucose monitoringssysteem. Dit systeem is best omslachtig en de community heeft zijn uiterste best gedaan om een variant te maken die het gebruik van het systeem vergemakkelijkt en de mogelijkheid biedt om meer pompen te kunnen gebruiken.
Dit systeem maakt gebruik van Android en heet heel toepasselijk AndroidAPS. Het is een app die de gebruiker zelf moet bouwen. De app stelt de gebruiker niet meteen in staat om een full closed loop te gebruiken maar heeft een zogenaamde leermodule. De module laat de gebruiker langzaam uitbreiden door gebruik te maken van doelen. Deze doelen zijn in essentie beperkingen die ervoor zorgen dat de gebruiker het systeem tot in de puntjes leert kennen en gebruiken. Naarmate je langer gebruik maakt van de loop en de doelen haalt, vallen er meer en meer beperkingen weg zodat je het systeem ten volste kan benutten. Het uiteindelijke doel is een full closed loop waarbij de behandeling van de diabetes grotendeels wordt overgenomen door het systeem.
Door de komst van AndroidAPS zijn er een aantal pompen bijgekomen die gebruik maken van Bluetooth die nu te gebruiken zijn. De app vervangt als het ware de ‘RIG’ en zorgt ervoor dat de data van continu glucose monitor en de data van de insulinepomp op 1 apparaat terecht komen.
Zoals de titel al doet vermoeden is een loop bouwen niet zomaar een projectje. Ik heb zelf ondervonden dat het enorm veel tijd en energie vergt om alle documentatie te lezen en te begrijpen! Daarnaast is een goede technische kennis vereist en moet je heel goed weten wat je aan het doen bent. Mijns inziens moet je goed je diabetes onder controle hebben alvorens je eraan begint.
Tevens moet je ook beschikken over een flinke dosis lef! Het is niet niks om je diabetesbehandeling geleidelijk uit handen te geven aan software en techniek!